Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook