Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook