Người làm xiếc đi trên dây thường cầm một cây gậy nặng để làm gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook