Người ta làm thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc $v_0$ khi vật ở vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với biên độ $A_1$; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng $x_0$ rồi buông nhẹ thì vật dao động điều hòa với biên độ $A_2$; lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng $x_0$ rồi cung cấp cho vật vận tốc $v_0$ thì vật dao động điều hòa với biên độ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook