Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng proton bắn phá hạt nhân \[{}_{4}^{9}Be\] đứng yên. Hai hạt sinh ra là Heli và X. Biết prôton có động năng \[{{K}_{p}}\] =5,45 MeV. Hạt Hêli có hướng bay vuông góc với hướng bay của prôton và có động năng \[{{K}_{He}}\] =4 MeV. Cho rằng, khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Phản ứng trên

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook