Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook