Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook