Nguyên hàm của hàm số \(y = x{e^x}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook