Nguyên nhân chính để Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương phát động cuộc kháng chiến toàn dân là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook