Nguyên nhân chính làm cho hệ thống sông Hoàng Hà có lũ lớn vào cuối hạ đầu thu là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook