Nguyên nhân chính làm cho khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển cây công nghiệp là cây chè mà không phải cây cà phê, cao su?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook