Nguyên nhân quyết định nhất để dân tộc Việt Nam có thể đương đầu với các thế lực ngoại xâm trong nửa sau thế kỉ XX là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook