Nguyên phân là nền tảng, là cơ sở khoa học của kĩ thuật nào dưới đây ?

1. Chiết cành, giâm cành

2. Nuôi cấy mô

3. Nhân bản vô tính

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook