Nguyên tố nào sau đây là thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hóa enzim, khi thiếu nó lá có màu vàng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook