Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook