Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp s là 6 và có 6e lớp ngoài cùng. Nguyên tố X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook