NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook