Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ nhưng phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.

Câu nói trên mang đến thông điệp gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook