Nhận định nào dưới đây không đúng về tác hại của thuốc lá, thuốc phiện đối với cơ thể con người ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook