Nhận định nào dưới đây phản ánh không đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook