Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo?

Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook