Nhận xét nào về tính chất của thường biến là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook