Nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực có hình dạng rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook