Nhiễm sắc tử (crômatit) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook