Nhiều chuỗi pôlipeptit có cấu trúc khác nhau liên kết với nhau tương ứng với hình thức cấu trúc ở bậc nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook