Nhóm động vật nào sau đây trao đổi khí qua cả phổi và da?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook