Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook