Những câu sau đây, câu nào sai khi nói về tính chất hóa học của ozon ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook