Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook