Những hình ảnh nào được Nguyễn Tuân miêu tả đề nói về nét tính cách hung bạo của con sông Đà?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook