Những ion nào sau đây cùng có mặt trong một dung dịch?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook