Những ion sau đây cùng có mặt trong một dung dịch là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook