Nhúng thẳng đứng ống trên vào thủy ngân, thấy độ hạ là 1,4cm. Xác định hệ số căng bề mặt. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook