Những tiến bộ về khoa học kĩ thuật có vai trò gì đối với sự phân bố dân cư trên thế giới?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook