Nội dung nào dưới đây không phải là hình thức phổ biến của dân chủ trực tiếp ngày nay?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook