Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook