Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook