Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám 1945

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook