Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook