Norman Morrison - một công dân Mĩ đã làm hành động gì để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook