Nung đỏ 1 dây sắt rồi đưa nhanh vào bình chứa khí clo dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook