Nước Gia-ven dùng để tẩy trắng vải, sợi vì có:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook