Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook