Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook