Ở đậu Hà Lan (2n = 14). Hãy cho biết số NST ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook