Ở điều kiện thường chất nào sau đây là khí màu vàng nhạt?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook