Ở điều kiện thường, hợp chất nào sau đây tác dụng được với nước?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook