Ở kì giữa của nguyên phân, các NST kép sắp xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook