Ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook