Ở người (2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook